Zarząd Klubu

Skład Zarządu KS Górnik Bytom

Prezes Zarządu - Stanisław Churas
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych - Marek Krypner
Członek Zarządu - Krzysztof Ludwig
Członek Zarządu - Krzysztof Borgman

Dyrektor Klubu - Dariusz Łukaszewski


Skład Komisji Rewizyjnej KS Górnik Bytom
JACEK GURBIEL
WŁADYSŁAW KRÓLICZAK
KRZYSZTOF KOŁAKOWSKI
SPYRA KRYSTIAN