Przedmiotem projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów KS „Górnik” Bytom etap I – budowa nowoczesnej hali tenisowej” jest budowa oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt stacjonarnej hali tenisowej wraz z zapleczem gastronomiczno-socjalnym. Przedmiotowa hala, mieszcząca dwa pełnowymiarowe korty tenisowe do gry deblowej, posiada następujące wymiary:
- długość: 36,5 m
- szerokość: 36,0 m
- wysokość (w najwyższym punkcie): 9,0 m
- powierzchnia zabudowy: 1.296 m2
- powierzchnia użytkowa hali tenisowej: 1.288,65 m2
Integralną częścią hali w zakresie funkcjonalno-użytkowym jest zaplecze socjalno-gastronomiczne mieszczące:
- w części parterowej: pomieszczenia obsługi, szatnie, natryski, toalety i ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 145,03 m2,
- w części piętrowej (pierwsze piętro): antresolę widokową, kawiarenkę wraz z zapleczem oraz kawiarenkę letnią o łącznej powierzchni użytkowej 186,18 m2.
Przedsięwzięcie stanowi pierwszy etap kompleksowego zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i modernizację obiektu Klubu Sportowego "Górnik" Bytom oraz przyczynia się do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Bytomia, a także miast sąsiednich.
Stacjonarna, trwała hala tenisowa pomieści dwa korty tenisowe wykonane z trawy syntetycznej o standardowej, normatywnej wielkości: 261,10 m2, tj. 23,78 m x 10,98 m. Korty przeznaczone są do gry deblowej oraz singlowej. Hala jest obiektem nowoczesnym oraz funkcjonalnym, odpowiednio wkomponowanym w obecne obiekty Klubu, a także w sąsiadujący z Klubem Park Miejski. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt charakteryzuje się szerokim oddziaływaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Jego realizacja jest jednym z głównych priorytetów rozwoju KS „Górnik” Bytom, który działając na rzecz rozpowszechniania kultury fizycznej, pragnie zapewnić mieszkańcom Bytomia i miast sąsiednich dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej.
Przedsięwzięcie stanowi pierwszy etap kompleksowego zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i modernizację obiektu Klubu Sportowego "Górnik" Bytom oraz przyczynia się do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Bytomia, a także miast sąsiednich.